REACTION

       55 Gösterim    

                                                         REACTION

                                                                pH Düzenleyici

                                                                Yayıcı Yapıştırıcı

Doğal suların kalitesi; su kaynağının bulunduğu arazinin yapısına bağlı olarak değişmektedir. Yağış suların yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilmektedir. Kuyu suları genelde yüksek pH ve sert karakterlidir. Gübreler ve pestisitler genelde kuyu suyu ile hazırlanır. Bu tür sularla hazırlanan pestisitler ve gübrelerin bozulma süreleri hızlanır ve etki süresi kısalır. Bu durumu ortadan kaldırmak için suların pH'inin ayarlanması; sertliğinin giderilmesi gereklidir. Reaction pH düzenleyici bu sorunları çözer ve tarımsal üretimden daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Reaction pH düzenleyici ; pestisitlerin beklenen sürede etki etmesini sağlar; gübrelerin daha kolay alınmasına katkı sağlayarak verimi artırır. İlaçlama suyunun pH'inin 5.5-6.5 aralığına getirilmesi; pestisitlerden en iyi sonuç alınabilmesinin en ekonomik ve en kolay yoludur.

Kullanım Tavsiyesi

Genel olarak birçok bitkide yapraktan 250 m/da veya 1000 lt su damlama sulama sistemleri ile 1-2 lt/da arası dozda kullanılabilir. Her ilaçlama veya gübreleme işleminden sonra tanka karıştırılarak uygulamaya uygundur.

Kullanırken ve Depolarken Dikkat Edilecek Hususlar

Tüm koruyucu tedbirler alınarak depolanmalı ve kullanılmalıdır.


Orijinal ambalajında ağzı sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta; çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde ; serin ve kuru ortamda doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır.

Tüm koruyucu tedbirler alınarak depolanmalı ve kullanılmalıdır.

Firma; ürünün belirtilen kimyasal birleşimine uygun olarak imal edildiği ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılması halinde; yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Ürünün yanlış tatbikatından; zamanında kullanılmamasından ve yanlış depolamasından dolayı meydana gelebilecek zarar; ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.