PERFECT 24+ 19-5-0

       16 Gösterim    

EC FERTILIZER

NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

PERFECT 24+ 19-5-0

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR


Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N) : % 19

Amonyum Azotu (N) : % 19

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P 2 O 5 ) : % 5

KULLANIM DOZLARI ve ÖNERİLER (Topraktan Uygulama)

Tüm Bitkiler de Büyüme Dönemi Süresince => 19-5-0 0,5-2 kg/da/gün

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

* Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğacak zararlardan sorumlu değildir.

* Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

* Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

* Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.

* Orjinal ambalajında +40 0 C ile O 0 C arasındaki sıcaklıkta güneş almayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

* Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz.

* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanacak sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.